אם בקשתכם מתאימה למימון בנקאי — אדסקו תדאג להצלחתה!

גשר אדסקו מחוייבת להובלת לקוחותנו להשגת המימון הבנקאי המתאים ביותר לצרכיהם, ולפתרון כל משבר אשר עלול להיפתח ביחסיהם עם הבנקים. אנ מבינים כי ניתן למקסם הזדמנויות רק כאשר דואגים להתאמה בין אינטרסים של הלקוח ובין המדיניות והנוהלים של הבנק.

  • ארגון מימון בנקאי למיזוגים ורכישת חברות, עסקאות נדל"ן, ומימון מפעלים.
  • פתרון סכסוכים או מצבי לחץ המתעוררים מול הבנקים.
  • המרת מט"ח בתנאים סיטונאיים.

המשך…